Projecten

Elke leerling heeft recht op een brede en ambitieuze vorming. Doorheen de verschillende vakken komen onze  leerlingen in aanraking met een rijkdom aan culturele en wetenschappelijke bronnen. Een aantal leerplandoelen zijn echter niet realiseerbaar in één of meerdere vakken. Daarom kiezen wij ervoor om op jaarbasis 4 projectdagen te organiseren. Tijdens deze projectdagen werken we samen met de leerlingen rond onderstaande aspecten:

  • Bewust en zorgzaam omgaan met zichzelf en met anderen;
  • Bewust een zorgzaam omgaan met de samenleving en zich engageren in de samenleving;
  • Bewust en zorgzaam omgaan met media;
  • Initiatief nemen en zin krijgen in ondernemen;
  • Het eigen leren en de studieloopbaan in handen nemen;
  • Bewust en positief omgaan met gezondheid, seksualiteit en veiligheid;
  • Cultuur waarderen en creatieve en artistieke mogelijkheden ontdekken;
  • Normen en waarden hanteren;
  • Levensbeschouwelijke gevoeligheid in dialoog ontwikkelen.

Ontdek ook onze schoolkrant

© Sint-pieterscollege Jette

Made in Josworld.org