Wat is onze visie?

“Jong talent Brusselt hier” vat in een slagzin samen wie wij willen zijn. Onze school is een Nederlandstalige en multiculturele leefgemeenschap die leerlingen op de samenleving van de toekomst voorbereidt.

Wij streven naar een stevige vorming met een evenwicht tussen kennen en kunnen. Wij willen je kennis, attitudes en vaardigheden die je voorbereiden op het hoger onderwijs én op een zinvol leven bijbrengen. Nederlands is de taal die wij op school spreken en waarin we je vaardig willen maken. Tegelijk zijn we ons als Brusselse school erg bewust van de meertaligheid en diversiteit in de ons omringende wereld.

Ondersteuning

Je wordt begeleid bij het ontdekken van houdingen en waarden die belangrijk zijn om je als talentvol, ruimdenkend en gelukkig mens in de samenleving te engageren. We leren je om opbouwend en kritisch naar de wereld te kijken, een eigen mening te formuleren, leiding te geven en samen te werken. Wij geloven in participatie en overleg om samen de school elke dag opnieuw vorm te geven. Engagement van leerlingen in de leerlingenraad, in werkgroepen of bij projecten – elk met hun talent – behoren tot de rijkdom van onze school.

Alle waarden die je hierboven kon lezen worden door iedereen op school gedeeld. Directie, leerkrachten, alle medewerkers zijn opvoeders en begeleiders. Wederzijds respect, beschikbaarheid, luisterbereidheid, democratische ingesteldheid, geduld en aanmoediging vinden we heel belangrijk. Tegelijk streven we ernaar om consequent gemaakte afspraken te hanteren. Openheid enerzijds en duidelijkheid anderzijds zijn de kracht van de goede relatie tussen opvoeders en leerling die aan onze school eigen is.

Betrokkenheid

Van je ouders verwachten wij dat zij het opvoedingsproject alsook het Nederlandstalig karakter van onze school ondersteunen en mee dragen. Zij kunnen zich engageren in de oudervereniging, de schoolraad of het lokaal bestuurscomité. Bovendien kan de ouder-betrokkenheid vergroot worden door in te gaan op de aangeboden contactgelegenheden. Zo ervaren de ouders dat onze school de zorg voor hun kind wil delen en dat wij de communicatie tussen ouders en school willen bevorderen.

Zo bouwen wij samen aan een school waarin iedereen kwaliteitsvol onderwijs krijgt, zich geborgen en thuis voelt en groeit in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf en de samenleving.

Meer weten?

Nieuws & update

Kom je graag meer te weten over de werking van onze school? Mail dan naar directie@sint-pieterscollege voor een afspraak. 

Downloads

Leesmateriaal

Wie voor het Sint-Pieterscollege belangstelling heeft, vindt hier het schoolreglement.

© Sint-pieterscollege Jette

Made in Josworld.org