Eerste graad

De eerste graad is een observerende en oriënterende graad waar je ontdekt wat je graag doet en waarin je goed bent. Je probeert in te schatten waar je talenten en interesses liggen. 

Eerste jaar

In het eerste jaar kan je kiezen voor twee opties: Plus en Latijn.
Wanneer je kiest voor Latijn krijg je lessen Latijn.
Wanneer je kiest voor plus, krijg je lessen extra: Nederlands en wiskunde. Daarnaast krijg je differentiatie voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde. Hier kan je ofwel verdiepen of remediëren. 

Programma

Gemeenschappelijke vakken (28u)
Aardrijkskunde
2
Beeld
1
Engels
1
Frans
3
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Klasuur
1
Lichamelijke opvoeding en zwemmen
2
Muziek
1
Mens en samenleving
2
Nederlands
4
Natuurwetenschappen
2
Techniek
2
Wiskunde
4
Optie: Plus (4u)
Nederlands
1
Wiskunde
1
Differentiatie Nederlands - Frans - Engels - wiskunde
2

Tweede jaar

In het het tweede jaar bieden we 4 Basisopties aan: Klassieke talen, Moderne talen & wetenschappen, Economie & organisatie en STEM. 

Hierbij krijgen de leerlingen naast een algemene vorming de ruimte om zich verder te ontplooien en zo de juiste keuze te maken naar de tweede graad toe. 

In de Basisopties Moderne talen & wetenschappen, Economie & organisatie en STEM krijg je differentiatie voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Hier kan je ofwel verdiepen of remediëren. 

Programma

Gemeenschappelijke vakken (25u)
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding en zwemmen
2
Muziek
1
Beeld
1
Nederlands
4
Natuurwetenschappen
1
Techniek
2
Wiskunde
4

Meer weten?

Nieuws & update

Opendeurdag

Ten gevolge van de Coronapandemie en de daaraan verbonden veiligheidsmaatregelen zien wij ons genoodzaakt om de geplande opendeurdagen op te schorten. Een nieuwe datum volgt zo snel mogelijk. 

Downloads

Leesmateriaal

Wie voor het Sint-Pieterscollege belangstelling heeft, vindt hier het schoolreglement en de onthaalbrochure voor leerlingen van het eerste jaar

© Sint-pieterscollege Jette

Made in Josworld.org