INSCHRIJVINGEN​ ​voor​ ​het​ ​1ste​ ​jaar​ ​secundair​ ​onderwijs

schooljaar​ ​2019​ ​–​ ​2020

 

 

De Vlaamse regering bereikte op vrijdag 7 september 2018 een akkoord over een nieuw inschrijvingsrecht in het Nederlandstalig onderwijs. Bedoeling is om dit schooljaar de nieuwe regeling nog op te starten voor de inschrijvingen van 2019-2020. De conceptnota’s voor een nieuw kader ‘inschrijvingsrecht lager en secundair onderwijs’ heeft ze goedgekeurd op 17 september 2018.
 

7 tot 18 januari 2019: Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
Hebt u al een kind op de school? Ga dan naar de school om broer of zus in te schrijven. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school.

7 januari (9 uur) tot 1 februari 2019 (16 uur): Aanmelden
Meld uw kind aan voor 1A, op inschrijveninbrussel.be. Heeft uw kind voorrang? Verzamel de documenten voor de controle.

4 tot 22 februari 2019: Controle documenten
De school van uw 1ste keuze controleert de voorrangsdocumenten. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Na de controle worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.

13 maart tot 2 april 2019: Toewijzingsbericht + inschrijven  
U krijgt een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van uw kind. Ga naar de school en schrijf uw kind in.
Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument in de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 5 oktober 2019.

10 mei 2019: Start vrije inschrijvingen
Heeft een school nog plaatsen? Dan kan iedereen nu inschrijven voor deze plaatsen.

 
 
Voor meer info kan u steeds op de website www.inschrijveninbrussel.be terecht.